A1 vyslanie potvrdenie

O vysielanie Potvrdenie A1 je európska forma, ktorá ukazuje, ku ktorej krajine sú platené príspevky na sociálne zabezpečenie.

Normy ISO 4400-1 a 4400-2 bude výslovne uznáva, že
Check-požičiavanie stavebných zamestnávania pracovníkov s A1 osvedčenie o vyslanie nie je k dispozícii opäť navrhnúť, aby zamestnávateľ pracovníka vyrobený mu dal k dispozícii tretej osobe pôsobiť pod ich dohľadom a vedením (pôžičkami). Zatvára normu v európskej legislatíve.

Navrhované zmeny boli prijaté a nadobudne účinnosť 1. júla 2013. Toto sprísnenie štandardné SNA sa zabránilo zneužitiu osvedčenie A1 vyslania.