Považujeme za dôležité čo najlepšie sa postarať o našich zamestnancov, aby sme Vám mohli poskytnúť čo najkvalitnejšie služby. Staráme sa o blaho našich zamestnancov, poskytujeme im dobré bývanie a o všetkých dôležitých záležitostiach ich informujeme v našom newsletteri Flexxnews!

Zamestnanci sú našim najlepším prínosom, dbáme na to, aby sme Vám poskytli tých najlepších. Mesačne darujeme peniaze pre rôzne organizácie, podľa výberu aktuálneho zamestnanca mesiaca. Medzi obdarovanými sú organizácie na ochranu zvierat alebo ľudských zdrojov, taktiež sme pomohli pri realizácii rôznych školských projektov. Záleží nám na veciach ako bezpečnosť na cestách, úspora energie, vzdelanie a oddanosť, ako aj na potrebnej podpore týchto záležitostí.